تاریخ پست:1398/1/28 11:23
کارگروه ورزش بانوان ورهرام برگزار کرد

همپرسگی با خرد و خردمند در نخستین اشتاد ایزد سال نو

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

اشتاد ایزد روز نيايش، آموزش و ورزش،  ديدار و دوستی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه تغذيه  درست برای آرامش تن و روان با كوشش كارگروه ورزش بانوان ورهرام در آدريان بزرگ تهران گرامی داشته شد.  

برنامه‌ها با نيايش همگانی به سرپرستی پروين خسرويانی آغاز شد سپس آموزش تمرين‌های كششی به سرپرستی بانو مهری منوچهری انجام شد. در برنامه‌ی جديد همپرسگی با خرد و خردمند، مهری ذهبی سروده‌ای از روانشاد خداداد خنجری را به نام «راستی را فرياد كن» را روخوانی(:دكلمه) كرد:

«راستی را فریاد کن»
خاک رنجور جهان،نفس تازه کشید
سبزه از خاک دمید و نسیم نوروز
آن پیام آور شادی و امید
تازه از راه رسید و ندا داد شقایق ها را
عاشقان عاشقان،درد و غم از یاد برید
موقع آمد معشوق رسید،چه خبر بود مگر؟
راستی،چه خبر بود مگر؟
جشن بود، در این جشن پر از سبزه و نور
ماه فروردین شد،روز خورداد رسید،
در پگاهی روشن
آن پیام آور نور،زرتشت به دنیا آمد،
آفرینش خندید
غنچه وا شد ،شبنم صبح بهار، نرم و آرام
این چنین آغازید،
خشنو اتره اهوره مزدا
بدن ظالم دوران لرزید
اشو مرد همیشه زنده تاریخ
با عزمی چون کوه
راستی نام رهش بود و ندا داد
ائو پنتا و یواشهه
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است
و بنا شد راهش چون روز، در ظلمت شب‌های زمان
کمر ظلم شکست، اهرمن مرد
دیو نادانی و نآگاهی، در روشنایی افسرد
تو چرا؟ تو چرا ای بهدین، این چنین خاموشی؟
بانگ برزن «راستی» فریاد کن
و تو همکیش چو ره زرتشت می‌پویی
رهت نیک است و نیتت نیک
اهورا را نیایش کن زرتشت را ستایش کن
پیامش را شنو آنگاه بر گوش جهان برخوان
بانگ برزن، راستی را فریاد کن
فریاد کن «راستی» فریاد کن
خداد خنجری

در بخش تغذيه‌‌ی سالم برای تن و روان، ايراندخت كريمدادی آموزش درست پخت كيک را بر دوش داشت. در این بخش از برنامه همراه با برنامه‌های شاد و دف‌نوازی، از باشندگان پذيرايی شد.

برنامه‌ی گردهمایی شاد به کوشش کارگروه ورزش بانوان ورهرام، اشتاد ايزد و فروردين ماه در گاهشمار زرتشتی برابر با ٢٦ فروردين ماه  ١٣٩٨ خورشیدی برگزار شد.

گزارش تصویری از برنامه‌های گرامی‌داشت اشتاد ایزد را در پیوست می‌بینید:

 

 

فرتور رسيده است .

1364

 


تاریخ پست:1398/1/28 11:23 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :932

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics