تاریخ پست:1395/5/26 10:45
خبریار امرداد: افشین خسروی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز سی‌اُمین روز از ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است و «انارام» نام دارد.
«انارم»به چم(:معنی) «روشنایی بی پایان» است و در اوستا: «اَنَغرِرَاوچَ» خوانده می‌شود. کسانی که با اندیشه، گفتار و کردار نیک زندگی می‌کنند و با دروغ و ناپاکی مبارزه می‌کنند ، سرانجام به سرای نور و سُرور می‌روند که سرشار از خرسندی و شادمانی برای آن‌ها است. این سرا، همان خانه‌ی واپسین و جایگاه روشنایی و فروغ بی‌پایان است. مسعود سعد پیرامون این ایزد می‌سراید: «انیران ز پیران شنیدم چنان / که می خورد باید به رطل گران ». زرتشتیان در این روز به سفر می‌روند و اهورامزدا را به شوند داده‌های نیکش ستایش می‌کنند.
گل « مرو اردشيران» نماد انارام در دین زرتشتی است.

 

 


تاریخ پست:1395/5/26 10:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1875

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics