تاریخ پست:1398/2/4 10:41
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

پاسخ‌نامه‌ی انجمن موبدان تهران، بایستگی به‌کارگیری نیروی همکیش در  نگاه‌بانی مکان‌های سپندینهانجمن موبدان تهران در پاسخ‌ به پرسش تنی چند از همکیشان، از بایستگی به کارگیری نیروی همکیش در  نگاهبانی و مدیریت مکان‌های سپندینه آگاهی‌رسانی کرد.

انجمن موبدان تهران، با شادباش سال نو از ‌انجمن‌های زرتشتیان که تولیت نگاهبانی از آتشکده‌ها، زیارت‌گاه‌ها و نیایش‌گاه‌های زرتشتیان را بر دوش دارند خواسته است تا از به کارگیری نیروی غیرهمکیش در این مکان‌های سپندینه خودداری کنند.
متن آگاهی‌رسانی انجمن موبدان تهران را در دنبال می‌خوانید:

به خشنودی اهورامزدا                                                                           

همکیشان ارجمند 

روزگار نیک      

با  آرزوی تندرستی و شادکامی همگی شما گرامیان در سال تازه خورشیدی ۳۷۵۷ دینی زرتشتی و ۱۳۹۸ هجری خورشیدی.

در پاسخ به پرسش تنی چند از همکیشان دین دار و دین یار، از این انجمن مسوول اداره‌کننده عرفی، ر سمی و قانونی امور مینوی (دینی و فرهنگی) جامعه زرتشتیان، به آگاهی می‌رساند که :

بر همگی اعضای محترم انجمن های زرتشتیان، که تولیت نگاهبانی از آتشکده‌ها، زیارت‌گاه‌ها و نیایش‌گاه‌های زرتشتیان، را قانونا بر دوش دارند، بایسته (واجب) است که از « استخدام افراد غیرزرتشتی» در نگاهبانی و مدیریت این مکان‌های سپندینه، که به آرمان نمازگزاردن زرتشتیان، به درگاه اهورامزدای یکتا و بی همتا و انجام دیگر بایسته‌های دینی  و مذهبی، برپا شده است، خودداری کنند.   

 

 


تاریخ پست:1398/2/4 10:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :408

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics