تاریخ پست:1398/2/9 16:16
یادبود بانوی دهشمند زرتشتی در سرای سالمندان

آیین سالروز درگذشت روانشاد فریچهر فریدونیان برگزار می‌شود

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

سالروز درگذشت فریچهر فریدونیان در سرای سالمندان زرتشتی برگزار می‌شودسالروز درگذشت فریچهر فریدونیان، بانوی نیکوکار زرتشتی، دی‌بمهر ایزد از ماه اردیبهشت در سرای سالمندان برگزار می‌شود.
آیین جشن‌خوانی سالروز درگذشت روانشاد فریچهر خدابخش فریدونیان، شنبه 14 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی از ساعت 17 تا 19 در سرای سالمندان زرتشتی برگزار می‌شود.
فریچهر فریدونیان سال 1309 خورشیدی زاده شد. پدر این بانوی نیکوکار، روان‌شاد خدابخش و مادر وی روان‌شاد زمرد نام داشت. فرزندان روانشاد فریچهر فریدونیان به نام‌های بابک و فرشته هستند. این بانوی دهشمند هازمان زرتشتی،  یک دستگاه ساختمان چهار طبقه در خیابان سپهبد قرنی، کوچه‌ی سپاس را به انجمن زرتشتیان تهران دهش کرده است.
دکتر رستم گوهری‌زاده همه‌ی زرتشتیان را به باشندگی در این آیین فراخوانده است.


تاریخ پست:1398/2/9 16:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1112

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics