تاریخ پست:1398/2/10 13:3
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

فراخوان انجمن زرتشتیان تهران برای واگذاری طراحی سیستم روشنایی مارکارتهران پارسپیرو فراخوان انجمن زرتشتیان تهران، بررسی وضعیت موجود و تهیه گزارش و نقشه‌های "چون ساخت" (As Built) سیستم الکتریکال مجموعه مارکارِ تهران‌پارس در خیابان جشنواره، به پیمانکار واجد شرایط واگذار می‌شود.

دوستداران برای همکاری در این پروژه می‌توانند با دبیرخانه‌ی انجمن زرتشتیان تهران به شماره‌ی 66707740 تماس بگیرند تا پس از هماهنگی با مهندس ماوندادی برای بازدید از مجموعه مارکار تهران‌پارس، پیشنهاد فنی و مالی خود را تا پایان وقت کاری 19 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی به دبیرخانه‌ی انجمن زرتشتیان تهران ارایه کنند.


تاریخ پست:1398/2/10 13:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :713

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics