تاریخ پست:1398/2/11 12:50
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

نوجوانان زرتشتی در پیکارهای استانی و شهری شاهنامه‌خوانی و نقالی افتخارآفرینی کردند.

سپند بلندی و آوا زنده‌نوش دو نوجوان زرتشتی توانستند جایگاه‌ سوم نقالی را در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه‌ای استان البرز به دست آوردند.

گفتنی است سپند بلندی و آوا زنده‌نوش در انجمن زرتشتیان کرج، شاهنامه‌خوانی و نقالی را زیر نظر پریا ماوندی آموزش دیده‌اند.

مانترا خسرویانی و ویستا بلندی نیز از سوی دبستان گیو در مسابقات نقالی شهر تهران که دوشنبه نهم اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی برگزار شد، شرکت کردند. هنوز نتیجه‌ی این پیکارها مشخص نشده است و در صورت برتری در این مرحله، این نوجوانان به مرحله استانی راه می‌یابند.
مربی مانترا خسرویانی و ویستا بلندی نیز پریا ماوندی بوده است و کلاس‌های آن‌ها در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار می‌شود.

گفتنی است سپند بلندی، آوا زنده‌نوش، مانترا خسرویانی و ویستا بلندی از هموندان گروه شاهنامه‌خوانی و نقالی نونهالان و نوجوانان زرتشتیان ایران هستند. 

از راست ویستا بلندی و مانترا خسرویانی

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/2/11 12:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :825

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics