تاریخ پست:1398/2/11 22:52
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

 زرتشتیان یزد اوستاخوانی آیین واج‌یشت چهره‌ی میدیوزرم‌گاه را در آتشکده‌ی ورهرام هم‌آوا شدند.

آیین واج‌یشت گهنبار، کهن آیینی است که پیش از سپیده‌دم نخستین روز از چهره‌ی گهنبار در جایگاه یزشن‌گاه یا یشت‌خانه آتشکده برگزار می‌شود. با دميدن آفتاب، يسناخوانی پايان مي‌يابد. دميدن آفتاب، نشان از آغاز چهره‌ي گهنبار است. هر چهره، پنج روز است. با دميدن آفتاب، موبدان گرد سفره‌اي ديگر اوستا و گهنبار می‌خوانند.
باز هم سفره‌ای سپيد كه بر آن شاخه‌هاي هميشه سبز سرو و مورد، نهاده‌اند، كاسه‌ای آب، سينی بزرگی از لُرک (:هفت‌گون ميوه‌ي خشک شده) و ديگر آفريده‌هاي نيک اهورايی كه هريک نمادی از امشاسپندان هستند.

گزار ش تصویری از برگزاری آیین واج‌یشت میانه‌ی بهار، نخستین گهنبار سال سپیده‌دم 10 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در یز برگزار شد.

بهدینان پس از برگزاری آیین واج‌یشت از شربت هوم آشامیدند

بهدینان پس از برگزاری آیین واج‌یشت از شربت هوم آشامیدند

چهره سمت چپ: موبد مهربان فیروزگری باشنده در آیین واج‌یشت گهنبار در آتشکده‌ی یزد

چهره سمت چپ: موبد مهربان فیروزگری باشنده در آیین واج‌یشت گهنبار در آتشکده‌ی یزد

 

 

موبد مهربان پولادی از انجمن موبدان تهران در آیین واج‌یشت یزد سخنرانی کرد

موبد مهربان پولادی از انجمن موبدان تهران در آیین واج‌یشت یزد سخنرانی کرد

كاسه‌ای آب، سينی بزرگی از لُرک (:هفت‌گون ميوه‌ي خشک شده) و ديگر آفريده‌هاي نيک اهورايیكاسه‌ای آب، سينی بزرگی از لُرک (:هفت‌گون ميوه‌ي خشک شده) و ديگر آفريده‌هاي نيک اهورايی

كاسه‌ای آب، سينی بزرگی از لُرک (:هفت‌گون ميوه‌ي خشک شده) و ديگر آفريده‌هاي نيک اهورايی

باز هم سفره‌اي سپيد كه بر آن شاخه‌هاي هميشه سبز سرو و مورد، نهاده‌اند

باز هم سفره‌اي سپيد كه بر آن شاخه‌هاي هميشه سبز سرو و مورد، نهاده‌اند

موبد فریبا مالی هم‌اوا با دیگر موبدان اوستاخوانی واج‌یشت گهنبار میان بهار را بر دوش داشت

موبد فریبا مالی هم‌اوا با دیگر موبدان اوستاخوانی واج‌یشت گهنبار میان بهار را بر دوش داشت

 

شماری از زرتشتیان بامداد روز نخست چهره میدیوزرم‌گاه در آتشکده‌ی ورهرام گردهم آمدند

شماری از زرتشتیان بامداد روز نخست چهره میدیوزرم‌گاه در آتشکده‌ی ورهرام گردهم آمدند

 

موبدان از نیمه شب تا بامداد در یشت‌خانه به سرایش یسنا می‌پردازند

موبدان از نیمه شب تا بامداد در یشت‌خانه به سرایش یسنا می‌پردازند

فرتور از سرور دهموبد است.

0256


تاریخ پست:1398/2/11 22:52 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :823

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ _ ۰۹:۵۳:۴۴

سپاس از امرداد ، از برای اینگونه گزارش ها و نوشتارهای جالب و زیبایش . . . دست مریزاد .

نام : مهرداد زمان : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ _ ۱۹:۳۸:۵۶

چقدر این گلدونا قشنگه خدا خیر این انجمن بده با ابتکاراتش ادم کیف میکنه

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics