تاریخ پست:1398/2/13 11:21
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار میان بهار، چَهره‌ی میدیوزرم‌گاه در اصفهان برگزار شد.
شماری از زرتشتیان اصفهان، پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی از ساعت 19 برای برگزاری آیین نخستین چَهره‌ی گهنبار، سپاسداری آفرینش آسمان در«درمهرگوهرومهربان» گردهم‌آمدند. 

زرتشتیان اصفهان در آیین نخستین چَهره‌ی گهنبار، سپاسداری آفرینش آسمان در«درمهرگوهرومهربان» گردهم‌آمدند

زرتشتیان اصفهان در آیین نخستین چَهره‌ی گهنبار، سپاسداری آفرینش آسمان در«درمهرگوهرومهربان» گردهم‌آمدند

اوستا‌خوانی این آیین را موبد بهزاد نیک‌دین بر دوش داشت

اوستا‌خوانی این آیین را موبد بهزاد نیک‌دین بر دوش داشت

نخستین چهره گهنبار پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در «درمهر» اصفهان برگزار شد

نخستین چهره گهنبار پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در «درمهر» اصفهان برگزار شد

فرتور از پدرام باوفا است.

0256


تاریخ پست:1398/2/13 11:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :465

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics