تاریخ پست:1398/2/14 11:1
دومین انتخابات الکترونیکی در هازمان زرتشتی

گزینش هیات‌مدیره گردش نهم انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انتخابات الکترونیکی گردش نهم انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد در تالار آدریان این محله‌ی زرتشتی‌نشین برگزار شد.

گزینش هموندان هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد به صورت الکترونیک، 13 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی از ساعت 16 تا 19 برگزار شد.

پس از شمارش آرا، از میان ۱۴ نامزد انتخاباتی، پنج هموند اصلی هیات‌مدیره انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد به ترتیب زیر گزینش شدند:

1- خرمن خسرویانی

2- سهراب رستم خسرویانی

3- هرمزدیار خسرویانی

4- مهنام خسرویانی

5- مهران خسرویانی

همچنین سهراب خداداد خسرویانی، کیخسرو خسرویانی و رستم جهانگیر خسرویانی در جایگاه هموندان جانشین اعلام شدند.

این انتخابات دومین انتخابات الکترونیکی در هازمان زرتشتیان است. نخستین انتخابات الکترونیک در گردش 62 انجمن زرتشتیان یزد انجام شد.

فرتور رسيده است .

1364


تاریخ پست:1398/2/14 11:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :766

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics