تاریخ پست:1398/2/14 14:44
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

جشن سپاسگزاری از آموزگاران دبستان جمشیدجم شنبه 14 اردیبهشت‌ماه 1398 برگزار شد.

در این جشن از آمنه مهمان نواز آموزگار پایه یکم، خانم خدادادزاده آموزگار پایه‌ی دوم، خانم عنایتی آموزگار پایه‌ی سوم- خانم شمشیری آموزگار پایه‌ی چهارم، خانم ملکشاهی آموزگار پایه‌ی پنجم، خانم ولی تبار آموزگارپایه‌ی ششم ، آقای جوانمردی آموزگار ورزش، خانم فرودی آموزگار دینی سپاسداری شد.

بزرگداشت آموزگاران مهر و قلم اردیبهشت 98 دبستان جمشیدجم

بزرگداشت آموزگاران مهر و قلم اردیبهشت 98 دبستان جمشیدجم

جشن سپاسگزاری از آموزگاران دبستان جمشیدجم شنبه 14 اردیبهشت‌ماه 1398 برگزار شد

جشن سپاسگزاری از آموزگاران دبستان جمشیدجم شنبه 14 اردیبهشت‌ماه 1398 برگزار شد

فرتور رسيده است .

1364


تاریخ پست:1398/2/14 14:44 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :799

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics