تاریخ پست:1398/2/28 10:58
امرداد

مانتره‌سپند؛ بيست‌ونهمين روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتیبيست و نهمين روز ماه، مانتره‌سپند دو بخش دارد؛ نخست مانتره يا منتره به معناي سخن انديشه برانگيز و دوم سپند يعني مقدس. در اوستا «مانترَسپِنتَ»، فارسی میانه «اَمَهرَسپنت» و فارسی امروز «ماراسپند» و «مانترسپند» آمده است. وی ایزد و نگاهبان آب است. ایزد ماراسپند نگهبان گاه و روز و خرد و گوش‌ها و چشم‌هاست. مانتره‌سپند به چم گفتار نیک، پاک و سپندینه و سخن فزونی بخش است. اشوزرتشت سرودهای خود گات‌ها را مانتره که همان سخن اندیشه‌برانگیز است نامید. مانتره در سراسر اوستا ستوده شده است. مانترسپند ایزد درمانگری ست و به چم آرام بخش روان‌ها هم آماده است و شفا می‌بخشد قلب‌های خسته انسان در رنج را.

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

اي دلارام روز مار‌اسپند

دست بي‌جام لعل مِي، مپسند

خرمي در جهانِ خرم بين

شادماني كن و به ناز بخند

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

جامه افزای و دوز و پوش و زن به زنی کن که فرزند تیز ویر ( باهوش) و نیک زاید.

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

زن تازه در (ماراسفند) گیر / که فرزند نیک آید و تیز ویر

 

رخداد های ملی در این روز

حكيم عمر خيام، رياضي‌دان، فيلسوف و سخن‌دان بزرگ ايراني  به سال ٤٢٧ خورشيدي، چشم بر گيتي گشود.


تاریخ پست:1398/2/28 10:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :393

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics