تاریخ پست:1398/2/31 16:46
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

دانش‌آموزان دبستان دخترانه‌ی مارکار با برگزاری آیین گهنبار و جشن فارغ‌التحصیلی،  پایان سال تحصیصلی 98- 97 را به یادماندنی کردند.

در آستانه‌ی فرا رسیدن پایان سال تحصیلی، آفرینگان گهنبار توجی، اورمزد روز از ماه خورداد، در روزنگار زرتشتی، برای تندرستی دانش‌آموزان دبستان مارکار یزد و کادر آموزشی و خانواده‌ها خوانده شد.

همزمان با جشن فارغ‌التحصیلی پایه‌ی ششم، جشن پایان سال همه‌ی پایه‎های تحصیلی، همچنین جشن یادگیری الفبا برای پایه‌ی یکم و جشن یادگیری ساعت برای پایه‌ی دوم، دوشنبه 30 اردیبهشت 1397 خورشیدی در این آموزشگاه زرتشتی برگزار شد.

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/2/31 16:46 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :474

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics