تاریخ پست:1398/3/6 7:7
روز هشتم از هر ماه در گاهشماری زرتشتیان

دی به آذر؛ به نام دادار، آفریننده،اهورامزدای بی‌همتا

امرداد

دی به آذر، روز هشتم از هر ماه در گاهشماری زرتشتیان است. دی یکی از نام‌های اهورامزداست.

«دی» (اوستایی:«دَثوش») به چم (:معنی) پروردگار، دادار، آفریننده و جهاندار زیبایی‌ها است. در گاه‌ شماری زرتشتی، روز نخست هر ماه اورمزد روز نامیده می‌شود، سه روز دیگر به نام اهورامزدای بی‌همتاست که به واژه‌ی دی آمده و از آن سخن گفته شده است.

در هر ماه سه روز با نام «دی» شناخته می‌شود. روزهای هشتم، پانزدهم و بیست و سوم ماه زرتشتی به نام «دی» است مانند دی به آذر ، روز هشتم هر ماه، دی به مهر، روز پانزدهم از هرماه، دی به دین، روز بيست و سوم از هر ماه. برای باز شناختن هر یک از این سه روز ، نام روز پس از آن به واژه‌ی دی پیوند داده شده است برای نمونه فردای روز دی بآذر روز آذر است.

روزهای دی در هر ماه روزهای نیایش همگانی، به آتشکده رفتن، آسایش و دست از كار كشیدن زرتشتیان است.

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

روز دي است خيز و بيار اي نگار مي

اي ترك، مي‌ بيار كه تركی گرفت دي

مي ده برطل و جام كه در بزم خسروی

بنشست شاه شاد ملك‌ارسلان به می

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

سر شوی و موی و ناخن پیرای

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (دی‌بآذر) اندر سر و تن بشوی/ بپیرای ناخن، بیارای موی

 

رخدادهای ملی در این روز

به سال 1614 ميلادی، شاه عباس در پاسخ به فرستاده‌ی پادشاه اسپانيا كه بار ديگر خواسته بود كه ايران، بحرين را به اسپانيا بدهد، گفت؛ بحرين برپايه‌ی اسناد موجود و فرهنگ مردم آن، جزيی از گستره‌ی ايران است و او بر سر گستره‌ی ايران با كسی گفت‌و‌گو و مصالحه نخواهد كرد. اگر پادشاه اسپانيا از آن گوشه‌ی جهان، خواهان بحرين است تنها با جنگ می‌تواند آن را از ما بگيرد كه گمان نمی‌كنم در جهان، ارتشی يافت شود كه بتواند با سربازان ايران، رويارو شود. شاه عباس به اين فرستاده گفته بود؛ مهمان‌نوازی خوی و شيوه‌ی ماست، ولی اين واپسين‌بار باشد كه چنين پيامی برای ما بياوری.

در سال 1359 خورشيدی نخستين دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در تهران و در ساختمان سنای پيشين آغاز به‌كار كرد.

در سال 1309 خورشيدی(27ماه مه 1930) دولت وقت، امتياز چاپ اسكناس‌هاي ايران را كه تا آن زمان منحصرا در دست انگليسی‌ها بود لغو كرد و برای اين كار خود، 200 هزار ليره به انگليسی‌ها غرامت پرداخت كرد!

 

رخدادهای زرتشتی در این روز

درگذشت اردشير مراديان كوهنورد زرتشتی

 


تاریخ پست:1398/3/6 7:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :306

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics