تاریخ پست:1398/3/12 10:36
خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

کورش و کیخسرو همانندی‌های تاریخ و استورهدو جستار بر یک چالش عنوان نوشتاری است که در رویه‌ی شاهنامه‌ی امرداد 411 چاپ شده و در آن دو شخصیت تاریخی و استوره‌ای را به چالش کشیده است. این دو جستار به قلم دو پژوهشگر شاهنامه نوشته شده و هر کدام نمونه‌هایی را برای پذیرش یا رد این همانندسازی آورده است.
«در گذر عمر بسيار به نام‌هاي فريدون و ضحاك برخورده‌ايم. آيا تاكنون به دنبال چهرادهای (:شخصيت‌هاي) تاريخي كه خاستگاه اين استوره‌ها بوده‌اند گشته‌ايم؟ هرچند تشخيص یک مرز ميان استوره، تاريخ و ادبيات بسيار دشوار است. ‌در اين نوشتار باتوجه به شواهد و همانندی‌هايي كه در بن‌مایه‌ها (:منابع) موجود است قصد تطبيق اين دو چهراد اسطوره‌اي با دو شخصيت تاريخي را داريم. آستياك(تلفظ يوناني) آخرين پادشاه ماد به جاي پدرش اوخشتره در ماد به فرمانروايي رسيد١.استياگ به چم (:معناي) اژدها يا مار افسانه‌اي است، اژي‌دهاك يك نام مركب است كه غالبا در اوستا از بخش اول آن (اژي) كه به چم (:معناي) مار است بهره‌گیری شده است٢ .براي نمونه در فرگرد یکم ونديداد فقره دوم فرگرد چهارم فقره‌ی شصت و پنجم و فرگرد هجدهم فقره‌ی نهم از آبان‌يشت از اژي و اژي دهاك نام برده شده است...»
آنچه در بالا آمده بخشی از نوشتار مهسان محمدی است که این همانندی را باور دارد و برای آن نمونه‌هایی می‌آورد. در دنباله بخشی از نوشتار اردلان کوزه‌گر را می‌خوانید که این همسانی را نمی‌پذیرد و دلیل‌هایی برای رد آن می‌آورد.
«کوشش برای تطبیق­ دادن بخشی از چهراد(:شخصیت‌­های) تاریخیِ افسانه‌آلود ما با چهراد آشکارتر تاریخی، دردسر بزرگی در تاریخ‌پژوهی است. اگرچه آماج از این کوشش بخشیدن چهراد‌ی تاریخی به بخش استوره‌ی ملی ما است، ولی بی‌رودربایستی این کار به چیزی جز پاک­سازی بخشی از مرده‌ریگ(:میراث) تاریخی ما نخواهد انجامید. دردا که بسیاری از چهراد فرهیخته و برجسته‌ی ایران نیز به چنین دامی فروغلتیده‌اند، چونان آن استاد ارجمند و سخت‌کوش که برپایه‌ی همانندی یک خواب و پیشگویی کورش و کیخسرو را یکی انگاشته و دمی نیندیشیده که همسانی خواب در داستان‌های کهن جهان بسیار تکرار شده است، نیز چون خواب فرعون ای بسا همسانی بیشتری با خواب بیوراسب داشته است لابد باید موسای عبرانی را همان کیخسرو و کورش انگاشت! یا همین بزرگوار توجهی به نوشته‌های دیرینه‌­ی تاریخی نکرده‌اند که به­روشنی میان کیخسرو و کورش جدایی دانسته‌اند، برای نمونه مسعودی در مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر....»
«کورش و کیخسرو همانندی‌های تاریخ و استوره» در رویه‌ی شاهنامه امرداد 411 چاپ شده است.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

لینک فروش اینترنتی امرداد شماره‌ی 411

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه‌ی امرداد

نشانی دکه‌های شهر تهران ، کرج و حومه


تاریخ پست:1398/3/12 10:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :585

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics