تاریخ پست:1398/3/18 22:41
اتاق بازرگانی زرتشتیان برگزار می‌کند:

سخنرانی پیرامون مبانی و اصول صادرات

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران پیرامون «مبانی و اصول صادرات» سخنرانی برگزار می‌کند.

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران 25 خوردادماه 1398 خورشیدی از ساعت 19 و 30 دقیقه نشستی با عنوان « مبانی و اصول صادرات» برگزار می‌کند.

 محل برگزاری این نشست در طبقه‌ی بالای تالار خسروی و محل نشست‌های انجمن زرتشتیان تهران خواهد بود.

گفتنی است شاهرخ کیان‌پور، کارشناس‌ارشد اقتصاد، سخنران این نشست است و همه‌ی زرتشتیان می‌توانند در این سخنرانی شرکت کنند.


تاریخ پست:1398/3/18 22:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :451

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics