تاریخ پست:1398/3/25 12:15
امرداد شماره‌ی 412 چاپ شد

روز ملی فرش نداریم!

خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

شماره‌‌ی 412 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «روز ملی فرش نداریم» در هشت رویه منتشر شد.

سخن نخست چهارصد و یازدهمین شماره‌ی «امرداد» با عنوان «ما فرزندان ایرانیم؟!» به خامه‌ی بابک سلامتی، به بایستگی پیوند همه‌ی شناسه‌های فرهنگی در جای‌جای میهن با پیکره‌ی سترگ مادری به نام ایران‌زمین و پرهیز از دامن زدن به جدایی و پرپر کردن پرهای رنگارنگ طاووس فرهنگ ایران می‌پردازد.

امرداد 412  از ‌شنبه 25 خورداد‌ماه 1398 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش «امرداد»، در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران قرار دارد.

در چهارصد‌و‌دوازدهمین شماره‌ی امرداد نوشتارهای زیر آمده است:

 عنوان نوشتارهای رویه‌ دوم (رویداد):

-  جای خالیِ «روز ملی فرش» در گاهشمار ایرانی

- رویدادهای کوتاه

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم (مردم):

-  سهراب‌کشی آیین کهن در قهوه‌خانه‌ها

- پاسخ به جستار «کورش و کی‌خسرو همانندی‌‌های تاریخ و استوره»

- نگاه مردم

- جدول

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم (ادب‌و‌هنر):

- یگانگی در نگاه دو سراینده به شهر پارسی

- دو سروده‌ی میهنی از بسیج خلخالی

 امرداد شماره‌ی 412 چاپ شد

در رویه‌ی پنجم (اندیشه) این نوشتارها آمده است:

-  بررسی آموزش تاریخ در کتاب‌های درسی

-  حذف پول، آغاز انقلاب چهارم در جهان

 

عنوان‌های رویه‌ی ششم (تاریخ و باستان‌شناسی):

- راست‌گوترین تاریخ‌نگار یونانی کیست؟!

- روزگار مادها (بخش هفتم)

- تاریخ یهود (بخش 49)

 

عنوان‌های رویه‌‌ی هفتم (زرتشتیان):

- بی‌آبی برابر با نابودی کشاورزی

- منعی برای استخدام غیرمسلمانان در مهد کودک‌ها نیست

- زرتشت و پیامش در یک سمفونی

- رویدادهای کوتاه زرتشتی

عنوان‌های رویه‌ی هشتم (هشتی):

- آمیختگی بی‌مانند تاریخ و طبیعت در روستای بارون

- تی‌تووک؛ پرنده‌ای که مژده‌ی باران می‌دهد

«امرداد» شماره‌ی 412  از ‌شنبه بیست‌و‌پنجم خورداد‌ماه 1398 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

لینک فروش اینترنتی امرداد شماره‌ی 412

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه‌ی امرداد

نشانی دکه‌های شهر تهران ، کرج و حومه


تاریخ پست:1398/3/25 12:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :697

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics