تاریخ پست:1398/3/27 13:33
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

جشن زادروز جهان‌دیدگان زرتشتی زاده‌ی فصل بهارهمراه با برنامه‌های شاد در مرکز پوروچیستا برگزار شد.
زادروز بیش از 30 تن از جهان‌دیدگان زرتشتی باشگاه سالمندان پوروچیستا که در فصل بهار زاده شده‌اند، یک‌شنبه 26 خوردادماه 1398 خورشیدی جشن گرفته شد.
مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا، 12 سال است که با هزینه‌ی دهشمندان زرتشتی، در شهر یزد بنیان گذاشته شده و از ساعت 7 و 30 دقیقه‌ تا 18 پذیرای جهان‌دیدگان زرتشتی است. نزدیک به 30 تن از سالمندان زرتشتی هموند ثابت این مرکز هستند.

شاهرخ باستانی، مدیر مرکز سالمندان پوروچیستا

شاهرخ باستانی، مدیر مرکز سالمندان پوروچیستا

فرتور رسيده است . 

1364


تاریخ پست:1398/3/27 13:33 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :658

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics