تاریخ پست:1398/3/28 12:12
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

نخستین سالگرد روانشاد مهرناز قندی پارسی برگزار می‌شودنخستین آیین سالگرد درگذشت روانشاد مهرناز خسرو قندی‌پارسی، در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌شود.

پیرو آگهی‌نامه‌ی خانواده‌ی آن روانشاد آیین جشن‌خوانی روز اردیبهشت امشاسپند از ماه تیر، در گاهشمار زرتشتی که با  آدینه ۳۱ خوردادماه خورشیدی برابری می‌کند، از ساعت 19 در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌شود.

خانواده‌ی روانشاد مهرناز قندی‌پارسی همکیشان را به باشندگی (:شرکت) در این میزد مینوی فراخوانده‌ است.

در این آگهی‌نامه یادآوری شده است از آوردن کلاب، اگربتی، شکر ... خودداری شود.


تاریخ پست:1398/3/28 12:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :438

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics