تاریخ پست:1398/3/30 12:42
زرتشتیان به پیشواز حماسه آرش کمانگیر رفتند

پرسه همگانی اورمزد و تیرماه در یزد برگزار شد

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین پرسه‌همگانی اورمزد و تیرماه چهارشنبه 29 خوردادماه 1398 خورشیدی در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد.

شماری از زرتشتیان یزد به یاد روان و فروهر درگذشتگان از ساعت 18:30 در آیین پرسه‌ی همگانی باشنده بودند.

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/3/30 12:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1066

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics