تاریخ پست:1398/3/31 8:5
امشاسپند نماد پاکی و راستی

اردیبهشت، سومین روز از تیرماه زرتشتی

امرداد

اردیبهشت یا اشاوهیشتا نام سومین روز ماه در گاه‌شمار زرتشتیان

امروز اردیبهشت و خوردادماه زرتشتی برابر است با  آدینه 31 خوردادماه خورشیدی و 21 ژون 2019 میلادی.

اردیبهشت یا «اشا‌وهیشتا»، نام سومین روز ماه و دومین ماه سال در سالنمای زرتشتی است. اردیبهشت به چم «بهترین پاکی و راستی» و یکی از امشاسپندان دین زرتشتی است که در جهان مینوی نماد پاکی، اشویی و نشان اشا (قانون دگرگون‌ناپذیر جهان) است. در جهان مادی اردیبهشت نگهبان آتش است. ایزدان آذر و سروش و بهرام از یاران این امشاسپند است. این نظم یا داد است که به جهان هستی، هنجار می‌بخشد و جلوی ناهنجاری‌ها را می‌گیرد. اندیشه، گفتار و کرداری که با «‌اشا‌» یا نظم و قانون و راستی سازگار باشد، جهان را به سوی خوشبختی و کامکاری راهنمایی می‌کند.

«اشا» یا هنجار هستی در زندگی انسان‌ها به گونه‌ی توانمندی در نظم دادن به زندگی، خانواده، هازمان(:جامعه)، زیست‌بوم، طبیعت و ... نمودار می‌شود. از همین‌رو بر انسان شایسته است تا پیوسته این توانایی را در خود پرورش داده تا بتواند با «‌اشا‌» هماهنگ شود و راستی را در خود بپروراند.

یادروزهای ملی:
روزی که شاپور دوم، فرمانروای ايران شد.

یادروزهای رسمی:
روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای

 

 


تاریخ پست:1398/3/31 8:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :309

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics