تاریخ پست:1398/4/2 12:1
امرداد

انتخابات هیات رییسه‌ی گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار شد.
هموندان گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران با باشندگی (:حضور) در محل خانه نرگس و برگزاری انتخابات داخلی، هموندان (:اعضا) هیات رییسه‌ی این گردش را بدین صورت مشخص کردند:
رستم مزدیسنی به عنوان فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزیده شد. فریبا مهر خداوندی، نایب فرنشین و مهربان فولادیان در سمت خزانه‌دار انجمن برگزیده شدند.
گفتنی است انتخابات گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران 25 آبان ماه 1397 برگزار گردیده است.
نتایج نهایی گزینش هموندان اصلی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران به ترتیب بیشترین آرا: مهربان فولادیان، هرمز کاوسی، فرشاد فرهی‌فر،کورش ساسانی، فریدون مزدیسنی، فریبا مهرخداوندی، برزو مبارکه، هوشنگ کیانی، وفادار نوشیروان راحت‌آبادی، بهروز جمشیدیان و رستم مزدیسنی است.

 

 


تاریخ پست:1398/4/2 12:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1329

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics