تاریخ پست:1398/4/2 21:2
به کوشش انجمن زرتشتیان واشنگتن

جشن سپاسداری در سیاتل آمریکا

آتوسا مندگاری

انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن (سياتل) جشن خوشحالی را شنبه یکم تیرماه 1398 خورشیدی برابر با ٢٢ ژوئن 2019 میلادی در شهر كركلند برگزار كرد.

اوستاخوانی این آیین را موبديار جمشيد پوراسفنديار بر دوش داشت. در پایان جشن سپاسداری، گروهی از کودکان اوستای بایسته‌ی «يتا اَهو» را هم آوا شدند.

جشن خوشحالی را برای سپاسگزاری به پاس داشته‌ها در ٣ آفرينگان دادار اورمزد، دهمان و سروش ودرود به روان درگذشتگان، بزرگان و هفت امشاسپندان می‌خوانند.

اوستاخوانی این آیین را موبديار جمشيد پوراسفنديار بر دوش داشت

اوستاخوانی این آیین را موبديار جمشيد پوراسفنديار بر دوش داشت

جشن خوشحالی  شنبه یکم تیرماه 1398 خورشیدی در کرکلند ایالت سیاتل واشنگتن برگزار شد

جشن خوشحالی  شنبه یکم تیرماه 1398 خورشیدی در کرکلند ایالت سیاتل واشنگتن برگزار شد

گروهی از کودکان اوستای یتا اهو را هم آوا شدند

گروهی از کودکان اوستای یتا اهو را هم آوا شدند

لُرک آجیل آیینی آمیخته با بیش از هفت خشکبار است

لُرک آجیل آیینی آمیخته با بیش از هفت خشکبار است

فرتور از آتوسا مندگاری است.

0256


تاریخ پست:1398/4/2 21:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1100

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics