تاریخ پست:1398/4/4 9:9
امشاسپند نماد جاودانگی و بی‌مرگی

امرداد هفتمین روز از تیرماه زرتشتی

امرداد

امشاسپند نماد جاودانگی و بی‌مرگی امرداد هفتمین روز از تیرماه زرتشتیروز امرداد مژده داد بدان

كه جهان شد به طبع باز جوان

امروز امرداد امشاسپند روز از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، سه‌شنبه چهارم تیرماه 1398خورشیدی، 25 ژوئن 2019 میلادی

امرداد نام هفتمین روز از ماه خورداد، ششمین امشاسپند و در  آفرینش نگهبان و پاس دارنده‌ی گیاهان و رستنی است.

آمرتات: جاودانگی، ماندگار و بی‌مرگی هفتمين روز از هر ماه در  گاهشمار زرتشتی و نام پنجمين‌ ماه سال است. آ، واگ (واژه‌) نفی هست، مٓر: به چم مردن و مرگ، تات.  پسوند  امرداد به پارسی آمده است. دو گام امشاسپندان خورداد و اَمرداد به هم پیوسته هستند. آدمی بتواند اين دو رده از زندگی را به وارستگی برساند و به رسایی برسد خودبه‌خود به بی‌مرگی و جاودانگی هم خواهد رسید.

در اوستا امرتات و در فارسی امرداد بنابراین امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه "مرداد"  در ادب  مزدیسنا جایی ندارد. امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی گیاهان با اوست. هميشه با امشاسپند هه اُروتات يا خورداد هستند.

در گات ها ، يسنا ٥١ ، بند ٧ می‌خوانیم:

كس به هفت رده، اهورامزدا، روان، نیک اندیشی، بهترین راستی، شهریاری مینوی، آرمان سپند، رسایی وبالندگی بی مرکی، جاودانگی برسد و بر راه آيين راستی مى‌رود، از بخشايش دو مينویی اهورامزدا به پاداش خواهد رسيد خوشی خورداد و جاودانگی امرداد را دارا مى شود.

آرمان سپند، رسایی وبالندگی بی مرگی، جاودانگی برسد و بر راه آيين راستی مى رود و از بخشايش دو مينويی اهورامزدا به پاداش خواهد رسيد خوشی خورداد و جاودانگی امرداد را دارا مى شود.

 

«مسعود سعد» می‌سراید:

  روز امرداد مژده داد بداند

   كه جهان شد به طبع باز خواند

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

روز امرداد مژده داد بدان

كه جهان شد به طبع باز جوان

عدل باريد بر جهان يک سر

دولت و ملک شهريار جهان

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

دار و درخت بنشان

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (خورداد) جوی نوین کن روان /  امرداد بیخ نو اندر نشان

 

 


تاریخ پست:1398/4/4 9:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :286

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics