تاریخ پست:1398/4/9 15:29
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

 گهنبار چهره‌ی میدیوشهم، دومین چهره از گهنبار سال، در درِ مهر اله‌آباد برگزار شد.

گهنبار دومین چهره از گهنبار سال، پسینِ دیروز شنبه هشتم تیرماه 1398 خورشیدی با باشندگی زرتشتیان در درِ مهر اله‌آباد خوانده شد.

زرتشتیان در روزهای خیر ایزد تا دی‌بهمر ایزد که گهنبار میدیوشهم‌گاه است، پروردگار را برای آفرینش آب ستایش می‌کنند و در سفره‌ی گهنبارخوانی آب می‌گذارند. میدیوشهم به چم(:معنی) میان تابستان است.

 

 

 

فرتورها رسیده است.

6744

 


تاریخ پست:1398/4/9 15:29 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :547

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics