تاریخ پست:1398/4/15 16:6
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

شماری از زرتشتیان روز سروش ایزد از تیرماه زرتشتی، دومین روز از زمان ویژه‌ی نیایش همگانی در زیارتگاه پیربانو برای نیایشِ پروردگار، با هم بودن و سپری کردن اوقاتی شاد در این پیرانگاه گردهم آمدند.

نیایشگاه پیر بانو پارس در فاصله یک‌صدوبیست کیلومتری شمال‌غربی یزد در جنوب عقدا و در درون دره از کوهستان‌های این سرزمین به نام زَرجو جای دارد. زرتشتیان از روز مهر ایزد تا ورهرام ایزد در ماه تیر در زیارتگاه پیر پارس‌بانو گردهم می‌آیند و مانند استقبال از دیگر نیایشگاه‌ها به نیاش همگانی می‌پردازند. ساختمان اصلی نیایشگاه که در مسیر رودخانه فصلی ساخته شده است به مانند گنبدی از کاشی‌کاری به رنگ سبز و با نماد سرو شکل گرفته است در دامنه‌ی کوه کناریِ نیایشگاه، خیله‌هایی (اتاق) ساخته شده تا خانواده‌ها در زمان ویژه‌ی پیر پارس‌بانو از آنجا برای استراحت بهره بگیرند. آیینی که زرتشتیان در پیر پارس‌بانو دارند نیز همانند آیینی است که در دیگر نیایشگاه‌ها برپا می‌دارند. سرپرستی نیایشگاه بر عهده‌ی انجمن زرتشتیان شریف‌آباد یزد است.

فرتور از سرور دهموبد است.

0114


تاریخ پست:1398/4/15 16:6 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1178

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics