تاریخ پست:1398/4/20 8:8
امرداد

دی به‌دین ایزد بیست‌وسومین روز از تیرماه زرتشتیامروز دی به‌دین ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، پنج‌شنبه 20 تیرماه 1398 خورشیدی 11 جولای 2019 میلادی

بیست‌وسومین روز در گاهشماری دینی زرتشتی دی‌بدین نامیده شده است. دی به چم آفریننده و آفریدگار است. در هر ماه سه روز «دی» داریم كه برای پرهیز از اشتباه با پسوند نام روز پس از خودش شناخته می‌شود. "دی‌بآذر، دی بمهر، دی بدین". دی در ادبیات اوستا به چم اهورامزدا است. است که به شوند سپندینگی این نام بارها در ماه بازگویی شده است. در اوستا نام همکاران را اورمزد اواگاه, سه دی ویسپه شام نامیده اند.

اين روز كه همچون، دی‌بآذر و دی‌بمهر به معنای دادار يا آفريدگار است يكی ديگر از تعطيلی‌های هر ماه به‌شمار می‌آمده است. روزهای دی روزهای آسایش و دست از كار كشیدن زرتشتیان است. زرتشتیان در روزهای اورمزد و دی بآذر و دی بمهر و دی بدین نیایش همگانی برکزار می‌کنند. روز نیایش همگانی است و در ایران باستان استراحت کاری بوده است.

اين روز كه همچون، دی‌بآذر و دی‌بمهر به معنای دادار يا آفريدگار است يكی ديگر از تعطيلی‌های هر ماه به‌شمار می‌آمده است.

 نماد این روز در دین زرتشتی گل « شنبليد» است .


تاریخ پست:1398/4/20 8:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :205

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics