تاریخ پست:1398/4/20 13:3
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

کودکان زرتشتی روز بادایزد از تیرماه، در گاهشمار زرتشتی، دستبندهای تیروباد را از دست باز کردند.

خردسالان چهارشنبه 19 تیرماه 1398 خورشیدی دستبند هفت‌رنگ تیروباد را در فضای باز پارک کودک فروهر از دستان خود باز کردند و با نیایش و زمزمه‌ی اوستا آن را به باد سپردند تا آرزوهای نیک‌شان به گوش اهورامزدا برسد. همانگونه که ایزد باد واپسین تیر از کمان رها شده‌ی آرش کمانگیر را یاری رساند تا گستره‌ و مرز ایران زمین آشکار شود.

فرتور رسیده است.
6744


تاریخ پست:1398/4/20 13:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :590

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics