تاریخ پست:1398/4/21 18:23
خبرنگار امرداد: سپینود جم

شماره‌ی 414 هفته‌نامه‌ی امرداد که قرار بود شنبه 22 تیرماه 1398 خورشیدی، چاپ شود و در دسترس خوانندگان قرار گیرد به دلیل کمبود و فراهم نشدن کاغذ روزنامه تا زمان انتشار این خبر، چاپ نمی‌شود.

با پوزش از خوانندگان شایان گفتن است هر زمان کاغذ روزنامه فراهم شود شماره‌ی 414 امرداد چاپ می‌شود و پس از انتشار خبر چاپ، در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد.


تاریخ پست:1398/4/21 18:23 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :121

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics