تاریخ پست:1398/4/30 13:1
خبرنگار امرداد: بامداد رستگار

آتش سوزی میدان حسن آبادسندهای به‌جا مانده از آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق طعمه‌ی آتش‌سوزی میدان حسن‌آباد تهران شد.

سردفتر ۳۹ تهران با اشاره به رخداد آتش‌سوزی روز چهارشنبه 26 تیرماه 1398 خورشیدی میدان حسن‌آباد گفت: شمار دفترهای جاری این دفترخانه که در این رخداد از میان رفته است، بیش از ۷۰۰ دفتر است و در این آتش‌سوزی سندهای ارزشمندی مانند سندهای مربوط به آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق نیز طعمه‌ی آتش شده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا پناهی (سردفتر ۳۹ تهران) بدون اشاره به علت رخ دادن این آتش‌سوزی، اجرای طرح ثبت الکترونیک اسناد را گام بسیار مهمی برای نگاهداری از اسناد مردم دانست و از اینکه این طرح بطور کامل اجرایی نشده است، انتقاد کرد.

وی شمار دفترهای قدیمی در تهران و کل کشور را در خور توجه دانست و افزود: خطر بروز آتش‌سوزی همیشه وجود دارد.

پناهی یادآور شد: هرچند با اجرایی شدن ثبت اسناد الکترونیک دغدغه از میان رفتن اسناد و مدارک مردم برطرف شده است، اما همچنان از رییس جدید سازمان ثبت درخواست می‌کنیم، اسکن دفترهای ثبت اسناد رسمی را در دستور کار این سازمان قرار دهد.

گزارش امرداد از آتش‌سوزی میدان حسن‌آباد  را اینجا بخوانید.


تاریخ پست:1398/4/30 13:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :359

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics