تاریخ پست:1398/5/1 13:13
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

پیکارهای انفرادی روز نخست جام جا‌ن‌باختگان  در رشته‌های بدمینتون، تنیس روی‌میز، شطرنج  پیگیری شد.

 دیدارهای شطرنج پیش از آیین گشایش سی‌ونهمین پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان برگزار شد و پس از آن، هماوردهای رشته‌های بدمینتون، تنیس روی‌میز به میدان رفتند.

نتیجه‌ی پیکارهای انفرادی روز نخست جام جانباختگان در رشته‌های بدمینتون، تنیس روی‌میز، شطرنج اعلام شده است.

فرتور از کاملیا ورشوی است.

0256


تاریخ پست:1398/5/1 13:13 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :975

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics