تاریخ پست:1398/5/1 23:43
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

 نتیجه‌ی پیکارهای انفرادی روز دوم جام جان‌باختگان  در رشته‌های بدمینتون، تنیس روی‌میز، شطرنج  را دنبال کنید.

سی‌و‌نهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان از دوشنبه ۳۱ تیرماه 1398 خورشیدی در مجموعه‌ی دینی فرهنگی ورزشی مارکار تهرانپارس آغاز شد و تا آدینه 4 امردادماه ادامه دارد.

  بدمینتون زمین 1، هر بازی 25 دقیقه، آغاز بازی از ساعت 16

رده نام نتیجه نام
آقایان نوجوان کاویان گشتاسبی  0  2 سپهر کدخدایان
آقایان نوجوان بردیا باستانی  2  0 نریمان شهریاری
بانوان بزرگسال مهتاب گشتاسبی  0  2 مهسا مهرآیین
آقایان نوجوان مهربرزین رستمی  2  0 آرشام گشتاسبیان
دوبل میکس فرزین رستمی، مهرو خسرویانی  2  0 شهاب فرهادیان، شقایق بهدینیان
آقایان بزرگسال رستم پرستار  2  0 فرشاد کاویانی
آقایان بزرگسال فرزین رستمی  2  0 پرویز کدخدایان
بانوان نوجوان آویسا پشوتنی زاده  2  0 نیکتا مالی
آقایان بزرگسال جمشید ماوندادی  0  2 آریا رستمی
آقایان نونهال هومن فریدونی  3  0 هومن بمانی چم
دوبل آقایان شروین کاووسی، فرشاد کاویانی  0  2 فرشید رستمی، رستم پرستار
دوبل میکس مهرآفرین رستمی، مهربرزین رستمی  2  0 پارمیس پاکسرشت، مهرنام نیکجو
آقایان نوجوان فرنام ایرجی  2  0 نریمان شهریاری
دوبل میکس پویان دمهری، شیرین اردشیریان  0  2 شهاب فرهادیان، شقایق بهدینیان
بانوان نونهال آوا خسرویانی  1  3 نیکو آبیاری
آقایان نونهال سپنتا رستم فرودی  3  0 هومن بمانی چم
دوبل آقایان پویان دمهری، آریا نوشیروانی  2  0 مهربرزین رستمی، پارسا دهنوی
آقایان بزرگسال شهاب فرهادیان     ورهرام خوبیاری
بانوان بزرگسال نازگل مالی  2  0 صدف یزه میدی
آقایان بزرگسال فرشاد خدادادی  0  2 شادمهر نوایزدان
آقایان بزرگسال شروین کاووسی  2  0 سام نمیرانیان
دوبل آقایان پرویز کدخدایان، بردیا باستانی     ورهرام خوبیاری، آریا رستمی

 

 بدمینتون زمین 2

رده نام نتیجه نام
نونهالان بانوان آوا خسرویانی  3  2 فرین یگانگی
نونهالان بانوان رومینا زره پوش  2  0 آترم بهمردی
نونهالان آقایان آرش وفاداری  0  3 شایان یزدگردی
نوجوانان بانوان مهرنوش موبد  2  0 دنیا خادمی
بزرگسالان آقایان سام نمیرانیان  1  2 ورهرام خوبیاری
دوبل میکس آترم بهمردی، جمشید ماوندادی  0  2 یاسمن نجمی، پیمان گشتاسبی
نونهالان بانوان ماهک خسروی  0  2 ستاره مهرشاهی
بزرگسالان آقایان فرشاد خدادادی  0  2 شادمهر یزدانی
بانوان بزرگسال آتریا زره پوش  2  0 مهنوش رشیدی
آقایان نوجوان پارسا دهنوی  2  0 آرشام گشتاسبیان
دوبل میکس کیارش شهریاری، شادمهر نوایزدان  0  2 فرزین رستمی، پیمان گشتاسبی
آقایان بزرگسال کیارش مندگاری  0  2 رستم پرستار
دوبل میکس آریا نوشیروانی، نوشین معاونت  2  0 آترم بهمردی، جمشید ماوندادی
اقایان نونهال بهداد برزوییان  0  3 کارن نمیری
بانوان نونهال کاترین بهبودی  3  0 شنایا یزدگردی
آقایان نونهال مهبد شهریارپور  3  0 کیان دینیاری
دوبل آقایان ورهرام خوبیاری، آریا رستمی  2  1 پرویز کدخدایان، بردیا باستانی
دوبل میکس رومینا زره پوش، شروین کاوسی  2  0 مهرنوش موبد، کیارش شهریاری
بانوان نوجوان مهرو خسرویانی 0  2 مهرآفرین رستمی
بانوان بزرگسال آتریا زره پوش     شراره دارابیان
آقایان بزرگسال شادمهر یزدانی  0  2 آریا نوشیروانی
دوبل آقایان فرشید رستمی، رستم پرستار  0  2 پویان دمهری، آریا نوشیروانی

 

 تنیس روی میز

 

شماره بازی رده تیم نتیجه تیم ساعت
 1 نونهالان ورهرام ایدلی  3  0 سروش بهمردی ۱۹
۲ نونهالان شهروز جمشیدی  3  0 سپهر بهمردی ۱۹
۳ دوبل میکس مهرشاد بختیاری، شقایق وهمنی  3  0 مهرنوش خسروی، ماهان خرم زاد ۱۹
۴ نوجوانان آرمان ساسانی  0  3 شادمهر یزدانی ۲۰: ۱۹
۵ نوجوانان کوشا جمشیدی     بردیا نمیرانیان ۲۰: ۱۹
۶ بزرگسالان منوچهر دمهری  3  0 دینیار مژگانی ۴۰: ۱۹
۷ بزرگسالان بهرام ایدلی  0  3 آرش آذرگشسب ۴۰: ۱۹
۸ دوبل بزرگسال آرش فرودی، شهریار کیانشاهی  3  0 منوچهر مژگانی، پرهام افشاری ۴۰: ۱۹
۹ بانوان آرمیتا زره پوش  1  3 شهرزاد وهمنی ۲۰
۱۰ نوجوانان ماهان خرم زاد  3  0 امید نوشیروانی ۲۰
۱۱ بزرگسالان مهرداد پولادی  3  0 پیمان جهانگیری ۲۰: ۲۰
۱۲ نوجوانان مازیار لریان  3  0 ارشیا شهریاری ۲۰: ۲۰
۱۳ بزرگسالان سهراب ویرابی  3  0 فرهاد آریایی ۴۰: ۲۰
۱۴ دوبل بزرگسال بابک نیکدین، سامیا آذرگشاسبی  3  0 ارشام زندیان، بهرام ایدلی ۴۰: ۲۰
۱۵ بانوان شقایق وهمنی  3  0 بهاره خسرویانی ۲۱
۱۶ بزرگسالان شهریار کیانشاهی  3  0 پویان یزدانی ۲۱
۱۷ بزرگسالان مازیار لریان  3  0 شادمهر یزدانی ۲۱
۱۸ بزرگسالان مهرشاد بختیاری  0  3 شروین خادمی ۲۰: ۲۱
۱۹ نوجوانان آرمان ساسانی  1  3 ارشیا شهریاری ۲۰: ۲۱
۲۰ بانوان مهرنوش خسروی  3  0 کیانا فرهمند ۴۰: ۲۱
۲۱ بانوان آرمیتا زره پوش  2  3 فرناز طهمورسی ۴۰: ۲۱
۲۲ دوبل بزرگسال پیمان جهانگیری، مهرداد پولادی  3  0 بردیا طوفان، سام مندگاریان ۴۰: ۲۱
۲۳ بانوان پارمیدا زنده نوش  3  0 شهرزاد وهمنی ۲۲
۲۴ دوبل بزرگسال سهراب ویرابی، آرش آذرگشسب  3  1 پویان یزدانی، سیاوش کاویانی ۲۲
۲۵ بانوان پارمیدا زنده نوش  3  0 کاترین وهمنی ۲۰: ۲۲
۲۶ نوجوانان بهداد دینیاری  0  3 بردیا کیومرثی ۲۰: ۲۲
۲۷ دوبل بزرگسال نوشیروان فروغیان، منوچهر دمهری  0  3 بازنده بازی ۲۲ ۲۰: ۲۲
۲۸ بزرگسالان شادمهر مرزبانی  3  0 کامیار فرزانه ۴۰: ۲۲
۲۹ نوجوانان پرهام سلامت  3  0 کوشا جمشیدی ۴۰: ۲۲
۳۰ بانوان فرناز طهمورسی  3  0 کاترین وهمنی ۲۳
۳۱ دوبل بزرگسال دینیار مژگانی، نیما ایزدی  0  3 بازنده بازی 7 ۲۳
۳۲ دوبل نوجوان امید نوشیروانی، بردیا نمیرانیان  0  3 شهروز جمشیدی، آرمان ساسانی ۲۳
۳۳ بزرگسال بابک نیکدین  3  0 آرشام زندیان ۲۰: ۲۳
۳۴ دوبل نوجوان فرید رشیدی، بردیا کیومرثی  1  3 مازیار لریان، شادمهر یزدانی ۲۰: ۲۳
۳۵ دوبل بزرگسال خشایار نمیرانیان، مهران آبیاری  1  3 بازنده بازی 23 ۴۰: ۲۳
۳۶ دوبل مکیس مهرشاد بختیاری، شقایق وهمنی     سامیا آذرگشاسبی، کیانا فرهمند  

 

 شطرنج نونهالان، آغاز بازی از ساعت 17

شماره میز مهره سفید نتیجه مهره سیاه
۱ پارسا دهموبد  0  1 آرتین نمیری
۲ یکتا مهربانی  1  0 آریا شهریاری
۳ رادمهر ساسانی  1  0 رادین ماوندادنژاد
۴ راسپینا بهمردی  0  1 سپند بلندی
۵ روشا مزدیسنی  1/2  1/2 سپنتمان ماوندادی
۶ شیدا مزداپور  0  1 رونیکا دانش
۷ یوهیرا گشتاسبیان  -   استراحت

 

 شطرنج نوجوانان-ساعت 17

شماره میز مهره سفید نتیجه مهره سیاه
۱ شروین نمیرانیان  0  1 آرین دهنوی زاده
۲ غزال خرمشاهی  1/2  1/2 سروش باستانی
۳ آرتین هوشنگی  1  0 سپهر باستانی
۴ یسنا بهمردی  -   استراحت

 

 شطرنج بزرگسالان آغاز بازی از ساعت 19

شماره میز  مهره سفید  نتیجه  مهره سیاه
۱ آرمه ئیتی کاویانی  1  0 فرشته هنگامی
۲ مه بانو پای سروی  غ  1 آریومن فروهری
۳ هومن خسروی  1  0 داریوش کریمدادی
۴ فرهاد مهربانی زاد  غ  1 زرتشت پوروشسب
۵ سیاوش گنجی  0  1 فریدون نجمی
۶ شهرزاد خدادوست  غ  1 ماندانا کدخدایان
۷ متین مژگانی  1  خ فرانک لر کلانتری
۸ مهران فلفلی  1  0 منوچهر یزدانی
۹ آتوسا پوراردشیری  0  1 خشایان طهمورسی زاده
۱۰ آرش دری  1  غ مهگل خدادوست
۱۱ مهرداد ظهرابیان  0  1 آیدین کیانی
۱۲ ویستا دهموبد شریف آبادی  غ  1 سوشیانت پوروشسب
۱۳ پریسا لریان  0  1 فرحناز ایزدی
۱۴ مازیار مژگانی  0  1 پریناز ایزدی
۱۵ پریناز دهنوی  غ  1 مهراد فلاح زاده

 

 بلیتس(شطرنج سریع)، آغاز بازی از ساعت 21:30

شماره میز  مهره سفید نتیجه مهره سیاه
۱ سوشیانت پوروشسب     فرانک لر کلانتری
۲ خشایار طهمورسی زاده     پریناز ایزدی
۳ متین مژگانی     هومن خسروی
۴ شروین نمیرانیان     جاوید نریمان
۵ آرتین هوشنگی     آرتین نمیری
۶ سروش باستانی     غزال خرمشاهی
۷ سپند بلندی     مهران فلفلی
۸ سپهر باستانی     رادین ماوندادنژاد
۹ سیاوش گنجی     آرش دری
۱۰ یکتا مهربانی     زرتشت پوروشسب
۱۱ مازیار مژگانی     استراحت

تاریخ پست:1398/5/1 23:43 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :596

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics