تاریخ پست:1398/5/6 12:38
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

برنامه تفریحی در دهکده آبی پارس انجام نمی‌شودبرنامه‌ی مهدکودک پرورش در دهکده‌ی آبی پارس به شوند (:دلیل) اشکال فنی در این مجموعه‌ی تفریحی برگزار نمی‌شود.

پیرو آگاهی‌رسانی مهدکودک پرورش، برنامه‌ی تفریح در دهکده‌آبی پارس که برای روزهای هفتم و نهم امردادماه 1398 خورشیدی ویژه‌ی کودکان دختر و پسر زرتشتی هماهنگ و برنامه‌ریزی شده بود، به شوند اشکال فنی در استخر این مجموعه‌ی تفریحی انجام نمی‌شود.


تاریخ پست:1398/5/6 12:38 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :389

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics