تاریخ پست:1395/6/3 14:8
در «امرداد» 346 چاپ شده است

خویشکاری سوشیانت در اندیشه‌ی اشوزرتشت

خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

امرداد٣٤٦

«سوشیانت»‌ها در اندیشه‌ي زرتشتی، کساني هستند که به یاری نیروهای اهورایی و توانایی‌های نیک به پاکی جهان می‌پردازد و بدی‌ها را برمی‌اندازند. در سرتاسر اوستا، ما چنین توصیف‌هايي را درباره‌ي جایگاه و کارکرد سوشیانت‌ها می‌بینیم که این بیانگر جایگاه ویژه‌ي این اندیشه در فرهنگ زرتشتی است.
در رويه‌ي انديشه‌ي «امرداد» ٣٤٦ نوشتاري با عنوان «خويشكاري سوشيانت در انديشه‌ي اشوزرتشت» به چاپ رسيده است. اين نوشتار به قلم موبد پدرام سروشپور است و درون‌مايه‌ي آن به نقش سوشيانت در آيين زرتشتي اشاره دارد. در بخشي از آن آمده : «برای این واژه‌ی باارزش، که در آخرت‌شناسی زرتشتی نقشی بنیادین دارد، پیشینه‌ای در نوشتارهای ودایی و پیش‌زرتشتی نمی‌توان یافت، و این‌گونه پنداشته مي‌شود که هم واژه و هم درون‌مایه‌ی(:مفهوم) آن، برای نخستین بار در سرودهای خود اشوزرتشت‎؛ گاهان، پدیدار شده است.»
اين نوشتار را در تازه‌ترين شماره‌ي «امرداد» بخوانيد.

 


تاریخ پست:1395/6/3 14:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2396

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics