تاریخ پست:1398/5/18 8:36
امرداد

باد ایزد بیست‌ودومین روز از امردادماه در گاهشمار زرتشتیچون باد‌روز، روز نشاط آمد اي نگار

شادي فزاي هين و بده باده و بيار

امروز باد ایزد از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی، آدینه 18 امردادماه 1398خورشیدی، 9 آگوست 2019 میلادی

«باد»، نام بيست‌و‌دومين روز ماه در گاهشمار زرتشتی است. باد، به چم هوا است. در فرهنگ زرتشتی هوا از چهار آخشیج ستودنی و سپندینه مانند آب و آتش و ... است. در فرهنگ ایران پاک نگهداشتن چهار آخشیج خویشکاری هر انسان است. در اوستا ایزد وَیو (باد) همراه و همکار ایزدان آب و آتش و خاک است. ایزد وَیو (ایزد «باد» یا «هوا») همواره با ایزد رام آمده است. در اوستای سی‌روزه آمده: «...یاری باد به همه رزم و کارزار برساد. هر که را باد پشتیبان است پیروزی همیشه با اوست.

ایزد وَیو یا ایزد باد همواره با ایزد رام آمده است. نماد این روز در دین زرتشتی گل « بادرنگ بويه» است.'' وای یا وایو ''باد'' چهره‌ای دوگانه دارد، خوب وبد زیرا باد از هر دو جهان نیک وبد می‌گذرد. او نیکوکار است ودر عین‌حال می‌تواند با نیروی ویرانگر خود همه‌چیز و همه ‌کس را نابود سازد.

در ادبیات پهلوی دارای دو نیمه‌ی بد و خوب است که در اوستا نیمه‌ی نیک او که دشمن دیوان است ستوده شده. ایزد وایو در یشت پانزدهم اوستا به عنوان ایزدی مهم مورد ستایش قرار گرفته و این ستایش تا دوران اشکانی و ساسانی ادامه داشته‌است. در فرهنگ ایران قدیم ایزد یا الههٔ باد است.

این خداوندگار نه تنها برای تمام موجودات زنده روح حیات بوده بلکه روح دنیا و گیتی نیز محسوب می شده است. وایو همچنین هوایی است که در آن تمام موجودات زنده در هنگام مرگ نابود می شوند.

ايزد باد در اوستا چنين گزارش شده: جوينده، نيک‌كردار، چيره‌شونده، پس‌رونده، پيش‌رونده، پاينده‌فر، سخت‌ترين، قوي‌ترين، شكست‌دهنده، موج‌ريزنده، زبانه‌كشنده و ....

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

چون باد‌روز، روز نشاط آمد اي نگار

شادي فزاي هين و بده باده و بيار

باده است شادي دل پيوسته باده خور

بي‌باده هر چه بينی باد هوا شمار

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

در بخش (نیایش خواندن سرود و ادعیه) از بر کن و به کار نو مَپیوند

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

وگر با شدت کار، با داوران / در این روز رو، تا شوی کامران

سزد روز (باد) ار درنگی شوی / نپیوندی امروز کار از نوی

گل بادرنگ‌بویه نماد روز باد


یاد روز 19 امردادماه:

- محاصره شهر نينوه(نينوا) پايتخت امپراتوری آشور، از سوي نيروهاي نظامی ايران و بابل از دهم آگوست سال 612 پيش از ميلاد آغاز شد. برخی از تاريخ‌نگاران، اين تاريخ را روز سقوط نينوا و كشته شدن «سينشاريشكون» پادشاه وقت آشور دانسته‌اند.

- برخي تاريخ‌نگاران در سده‌ي 20،  با محاسبات تازه تقويمي، پايان کامل نبرد ترموپيل و مقاومت لئونيداس پادشاه اسپارت را در اين محل، دهم آگوست سال 480 پيش ازميلاد، تعيين کرده‌اند و با توجه به شواهد تاريخی تازه، نوشته‌اند که نبرد ترموپيل سه روز به درازا كشيده بود، نه دو روز (تاريخی كه پيش از آن گفته‌شده بود).

-  شاپور يكم، شاه ساسانی ايران كه با هدف حذف مناطق خودمختار امپراتوری و تامین اقتدار حکومت مرکزی به ايران خاوری لشكر كشيده بود در آگوست سال 248 ميلادي (امردادماه) پادشاه كوشان‌ها را شكست داد. وی این منطقه را همچون گذشته، تبديل به حكومت محلی كرد. در پی این پیروزی، دستگاه اداری دولت ساسانیان ساتراپی‌های گذشته‌ی آن منطقه را باردیگر زنده کرد.

- خبرگزاري پارس در سال  1313،  آغاز به كار كرد.

- هادريان (هادريانوس) امپراتور روم كه ديوار دفاعي او در خاك انگلستان معروف است با دولت ايران آشتی كرد. (به نوشته برخی از مورخان يازدهم اوت). وی سه روز پيش از اين تاريخ بر جاي تراژان امپراتور مقتول روم نشسته بود كه در جريان جنگ با ايران كشته شده بود.


تاریخ پست:1398/5/18 8:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :255

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics