تاریخ پست:1398/5/19 8:38
امرداد

دی به‌دین ایزد؛ بیست‌وسومین روز از امردادماه در گاهشمار زرتشتیامروز دی به‌دین ایزد از ماه امرداد سال 3757 زرتشتی، شنبه 19 امردادماه 1398 خورشیدی 10 آگوست 2019 میلادی

بیست‌وسومین روز در گاهشماری دینی زرتشتی دی‌بدین نامیده شده است. دی به چم آفریننده و آفریدگار است, و چون در ماه سه دی وجود دارد برای مشخص شدن, نام روز بعد را به آن می افزایند تا از هم مجزا  گردد,"دی‌بآذر،دی بمهر،دی بدین". دی در ادبیات اوستا به چم اهورامزدا می باشد که به شوند سپندینگی این نام بارها در ماه بازگویی شده است. در اوستا نام همکاران را اورمزد اواگاه, سه دی ویسپه شام نامیده اند.

اين روز كه همچون، دی‌بآذر و دی‌بمهر به معنای دادار يا آفريدگار است يكی ديگر از تعطيلی‌های هر ماه به‌شمار می‌آمده است.

 نماد این روز در دین زرتشتی گل « شنبليد» است .روز نیایش همگانی است و در ایران باستان  استراحت کاری بوده است.

یاد روز 19 امردادماه:

- محاصره شهر نينوه(نينوا) پايتخت امپراتوری آشور، از سوی نيروهای نظامي ايران و بابل از دهم آگوست سال 612 پيش از ميلاد آغاز شد. برخی از تاريخ‌نگاران، اين تاريخ را روز سقوط نينوا و كشته شدن «سينشاريشكون» پادشاه وقت آشور دانسته‌اند.

- برخي تاريخ‌نگاران در سده‌ي 20،  با محاسبات تازه تقويمی، پايان کامل نبرد ترموپيل و مقاومت لئونيداس پادشاه اسپارت را در اين محل، دهم آگوست سال 480 پيش ازميلاد، تعيين کرده‌اند و با توجه به شواهد تاريخی تازه، نوشته‌اند که نبرد ترموپيل سه روز به درازا كشيده بود، نه دو روز (تاريخی كه پيش از آن گفته‌شده بود).

-  شاپور يكم، شاه ساساني ايران كه با هدف حذف مناطق خودمختار امپراتوری و تامین اقتدار حکومت مرکزی به ايران خاوری لشكر كشيده بود در آگوست سال 248 ميلادی (امردادماه) پادشاه كوشان‌ها را شكست داد. وی این منطقه را همچون گذشته، تبديل به حكومت محلی كرد. در پی این پیروزی، دستگاه اداری دولت ساسانیان ساتراپی‌های گذشته‌ی آن منطقه را باردیگر زنده کرد.

- خبرگزاری پارس در سال  1313،  آغاز به كار كرد.

- هادريان (هادريانوس) امپراتور روم كه ديوار دفاعی او در خاک انگلستان معروف است با دولت ايران آشتی كرد. (به نوشته برخی از مورخان يازدهم اوت). وی سه روز پيش از اين تاريخ بر جای تراژان امپراتور مقتول روم نشسته بود كه در جريان جنگ با ايران كشته شده بود.

 

 

 

 

 

 


تاریخ پست:1398/5/19 8:38 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :194

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics