تاریخ پست:1398/5/24 13:40
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

یک سانس از بازی پارک کودک فروهر به شادی و سرگرمی کودکان بهزیستی ویژه شد.

گروه مهرسان با همکاری شماری از جوانان یزدی که می‌کوشند کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست را شاد کنند از پارک کودک فروهر یزد درخواست یک سانس بازی ویژه‌ی کودکان بهزیستی را کردند. با هماهنگی انجام شده، آدینه 11 امردادماه 1398  به گونه‌ی رایگان به این گروه اختصاص داده شد.

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/5/24 13:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :328

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics