تاریخ پست:1398/5/25 12:0
امرداد 415 چاپ شد

کاسپین، بر باد نرود!

خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

شماره‌ی 415 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «کاسپین، بر باد نرود!» در هشت رویه منتشر شد.

سخن نخست چهارصد و پانزدهمین شماره‌ی «امرداد» با عنوان «بیست ساله شدیم» به خامه‌ی بابک سلامتی، مدیرمسوول و سردبیر هفته‌نامه‌ی امرداد در بیست‌سالگی امرداد به امیدها و ترس‌ها و فراز و نشیب‌هایی که امرداد با پشت سرگذاشتن دو دهه‌ از سرگذرانده می‌پردازد.

امرداد 415  از ‌شنبه بیست‌وششم امردادماه 1398 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش «امرداد»، در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران قرار دارد.

در چهارصد ‌و ‌پانزدهمین شماره‌ی امرداد نوشتارهای زیر آمده است:

 عنوان نوشتارهای رویه‌ دوم (رویداد):

- کاسپین، بر باد نرود!

- رویدادهای کوتاه

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم (مردم):

-  ناآرامی در آرامگاه نگاهبان زبان پارسی

- نگاه مردم

- جدول (ویژه‌ی استان گلستان / استرآباد 2)

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم (شاهنامه):

- آرش پهلو به پهلوی رستم

- معرفی شخصیت‌های شاهنامه (رستم دستان)

 امرداد شماره 415 چاپ شد

در رویه‌ی پنجم (اندیشه) این نوشتارها آمده است:

-  شکیبایی برای پذیرش تاریخ

-  دانشگاه گندی‌شاپور و علی مجوسی اهوازی

 

عنوان‌های رویه‌ی ششم (تاریخ و باستان‌شناسی):

- چه کتابی برای شناخت «کودتای 28 امرداد» بخوانیم؟

- کورش بزرگ (بخش نخست)

- جستانیان که بودند؟

 

عنوان‌های رویه‌‌ی هفتم (زرتشتیان):

- هفتاد سال «راستی»

- «شمیم» بوی خوش همدلی

- رویدادهای کوتاه زرتشتی

 

عنوان‌های رویه‌ی هشتم (هشتی):

- بهشتی کوچک به نام کهمان

- سیاه‌چادر؛ هنر دست زنان عشایر

«امرداد» شماره‌ی 415  از ‌‌شنبه بیست‌ و ‌ششم امردادماه 1398 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

لینک فروش اینترنتی امرداد شماره 415

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه‌ی امرداد

نشانی دکه‌های شهر تهران ، کرج و حومه

 


تاریخ پست:1398/5/25 12:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :619

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics