تاریخ پست:1398/6/23 17:45
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره پیته‌شهیم گاه به نامگانه‌ی هماروانان به روز زامیاد ایزد از ماه شهریور در قاسم‌آبادبرگزار شد.

آیین گهنبار پایان تابستان با باشندگی شماری از زرتشتیان در با اوستاخوانی موبدان پرویز مالی، مهربان آفرین و بهروز نجمی‌زاده شنبه 23 شهریورماه 1398 خورشیدی انجام شد.

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است. سومین چَهره‌ی گهنبار پیته‌شهیم گاه به چَم (:معنی) پایان تابستان است. در باور زرتشتیان گهنبار پیته‌شهیم گاه هنگامه‌ی آفریده شدن «زمین» از سوی پروردگار است و آیین‌های این گهنبارهم‌چون دیگر گهنبا‌رها برگزارمی‌شود. در روستاهای زرتشتی‌نشین‏، هر روز در خانه‌ای سفره‌‌ی گهنبار گسترده می‌شود و اشیا و خوراک‌هایی آیینی روی آن گذاشته می‌شود. هنگامه‌ی این جشن پنج‌روزه از اشتاد ایزد تا انارام ایزد در گاهشمار زرتشتی برابر با 21 تا 25 شهریورماه در سالنمای رسمی کشور است.

فرتور از آنیتا نوشادی است.

6063

 


تاریخ پست:1398/6/23 17:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :896

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics