تاریخ پست:1398/6/24 23:45
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره پیته‌شهیم گاه همچون سالیان گذشته به کوشش انجمن زرتشتیان تهران در آدریان بزرگ برگزار شد.

آیین گهنبار پایان تابستان با همازوری چند تن از همکیشان و انجمن زرتشیان تهران، روز مانتره‌سپند ایزد برابر با یکشنبه ۲۴ شهریورماه 1398 خورشیدی در آدریان بزرگ (یوسف آباد) برگزار  شد. در این آیین گروهی از زرتشتیان گردهم آمدند و موبدان راشین جهانگیری و فرزاد لهراسب سرایش اوستای گهنبار را بر دوش داشتند. اين گردهمایی آیینی با پذیرایی و پخش لرک (:آميخته‌ای از هفت ميوه‌ی خشک) به پايان رسید.

پيته‌شهيم به چم (:معنی) پايان تابستان است و از جشن‌های كشاورزی به شمار می‌آيد. اين گهنبار پس از خروار شدن محصولات كشاورزی و چيده شدن ميوه‌ها از روی درختان برگزار می‌‌‌شود.

واژه‌ی «گهنبار» از دو بخش «گاه» و «انبار» پديد آمده است و به چم (:معنی) زمان انبار فرآورده‌ها است. اين واژه به گونه‌ی «گاهنبار» يا «گاسان‌بار»نيز خوانده می‌شود كه به چم «بار عام» يا زمان گرد آمدن مردم در جايی يا به چم زمان نتيجه گرفتن است. گهنبار را جشن‌های ساليانه نیز می‌نامند. زيرا واژه‌ی اوستايی آن «يااريه يسنه» است كه به چم «ساليانه» است. گهنبارها را جشن‌های فصلی نيز می‌نامند. زيرا هر گهنبار دست‌كم در يكی از فصل‌های سال جای دارد. هر نوبت گهنبار به نام «چهره‌ی گهنبار» نيز خوانده می‌شود. پژوهشگران بر اين باورند كه شش چهره گهنبار يادآور شش پله‌‌ی (:مرحله‌‌ی) آفرينش است. اين شش پله در «فروردين‌يشت»، بند هشتاد و شش، به این ترتيب است: «آسمان، آب، زمين، گياهان، جانوران و انسان.»

در باور زرتشتيان گهنبار پيته‌شهيم هنگامه‌ی آفريده شدن «زمين» از سوی خداوند است و آيين‌های اين گهنبارهم‌چون ديگر گهنبا‌رها برگزارمی‌شود. در روستاهای زرتشتی‌نشين‏، هر روز در خانه‌ای سفره‌‌ی گهنبار گسترده می‌شود و اشيا و خوراک‌هايی روی آن گذاشته می‌شود.

در سفره‌‌ی جشن‌های ویژه‌ای هم‌چون گهنبار‏، موادی همچون غلات و حبوبات بیشتر به‌چشم می‌خورد‎. هر یک از کشاورزان بخشی از دست‌آوردها و محصولات خود را با آرزوی سالی پربار بر روی سفره می‌گذاشتند‏، كه امروزه این غلات جای خود را به لرک (هفت میوه‌ی خشک‌شده) داده‌اند.

موبدان راشین جهانگیری و فرزاد لهراسب

موبدان راشین جهانگیری و فرزاد لهراسب

چهره راست: افشین نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

چهره راست: افشین نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

نمیرانیان درباره دهش های همکیشان در گهنبارها سخن گفت

نمیرانیان درباره دهش های همکیشان در گهنبارها سخن گفت

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1398/6/24 23:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1601

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics