تاریخ پست:1398/6/26 22:32
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آدینه؛ برگزاری مجمع همگانی انجمن موبدان تهرانبا دستور انتخاب بازرس انجمن موبدان تهران، موبدان و موبدزادگان را به شرکت در مجمع همگانی با دستور نشست معین فراخوانده است.

پیرو آگهی منتشر شده از سوی انجمن موبدان تهران، مجمع عمومی همگانی عادی به طور فوق‌العاده‌ی انجمن موبدان تهران در سالمه‌ی آدینه 29 شهریورماه 1398 خورشیدی برابر با شهریور امشاسپند و مهرماه 3757 دینی زرتشتی، در مکان انجمن موبدان، ساعت 16 تشکیل خواهد شد.

دستور نشست مجمع همگانی به طور فوق‌العاده به شرح زیر است:

ارایه‌ی بیلان مالی و کاری و تصویب ان

ارایه‌ی گزارش بازرس و تصویب آن

انتخاب بازرس و جایگزینی بازرس

به همراه داشتن کارت عضویت انجمن موبدان هنگام شرکت در مجمع بایسته است.


تاریخ پست:1398/6/26 22:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :290

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics