تاریخ پست:1398/7/1 16:6
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

زاد روز جهاندیدگان فصل تابستان مرکز سالمندان پوروچیستا در «در مهر اله آباد» به میزبانی انجمن زرتشتیان اله‌آباد جشن گرفته شد.

به گفته‌ی شاهرخ  باستانی، مدیر مرکز سالمندان پوروچیستا یزد، جشن زادروز با باشندگی بیش از ۶۰ جهاندیده که ۲۲ تن از آنان زاده فصل تابستان بودند، در روز آدینه 29 شهریورماه 1398 خورشیدی برگزار شد. جشن زادروز با برنامه‌های شاد، پذیرایی و بریدن کیک همراه بود.

مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا، 12 سال است که با هزینه‌ی دهشمندان زرتشتی، در شهر یزد بنیان گذاشته شده و از ساعت 7 و 30 دقیقه‌ تا 18 پذیرای جهان‌دیدگان زرتشتی است.

چهره سمت چپ: شاهرخ باستانی، صاحب‌امتیاز و مدیر فنی بنیاد خیریه‌ی پوروچیستا

چهره سمت چپ: شاهرخ باستانی، صاحب‌امتیاز و مدیر فنی بنیاد خیریه‌ی پوروچیستا

چهره میانی: گیتا زندیان، مدیر داخلی و مشاور روانشناس مرکز جهاندیگان پوروچیستا

چهره میانی: گیتا زندیان، مدیر داخلی و مشاور روانشناس مرکز جهاندیگان پوروچیستا

 

فرتور رسیده است

 

کد 6063


تاریخ پست:1398/7/1 16:6 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :377

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics