تاریخ پست:1398/7/2 1:12
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

دبیرستان دوره‌ی نخست رستم آبادیان روز نخست از مهرماه و بازگشایی مدارس را جشن گرفت.

دانش‌آموزان پسر دبیرستان رستم آبادیان نیز یکم مهرماه 1398 خورشیدی، روز نخست از سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند و با نیایش و امید نخستین گام‌ها را در جاده‌ی تحصیلی خود برداشتند. 

مهربان میرابی آموزگار دبیرستان رستم آبادیان

مهربان میرابی آموزگار دبیرستان رستم آبادیان

اردشیر دبستانی ناظم دبیرستان رستم آبادیان

اردشیر دبستانی ناظم دبیرستان رستم آبادیان

اردشیر بهمردی مدیر دبیرستان رستم آبادیان

اردشیر بهمردی مدیر دبیرستان رستم آبادیان

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1398/7/2 1:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1241

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics