تاریخ پست:1398/7/14 9:0
امروز بیستمین روز از مهر ماه د ر روزنگار مزدیسنی

فرخ باد ورهرام ایزد؛ فروزه‌ای از پیروزی اهورایی

امرداد

فرخ باد ورهرام ایزد فروزه‌ای از پیروزی اهوراییپیروزی اهورایی ورهرام ایزد خجسته باد

ورهرام ایزد پیروزی و سرافرازی است. در ادب مزديسنا و آريایی كهن ، بهرام ايزد در پيكره‌های بسيار زيبا ، نيرومند ، تيزرو ، برنا ، شاداب ، شاهين تيز پرواز ، مرد رايومند و .... دادگری و درستی و خوشی و يكرنگی مى‌دارد و اهريمن زدایی مى‌كند، به نيكان و ستايندگان نيرو مى‌دهد و بر دشمنان خشم مرگ مى‌آورد، و در كار آشتی هم كوشاست ، آشتی كه از راه درست اشو زرتشت سپنتمان آن را ستود و همواره در آرزوي بر پایی‌اش بود و از براي پيروزی خود و پيش بردن آواژگان بهرام ايزد را ستايش كرد.

امروز ورهرام ایزد از ماه مهر سال 3757 زرتشتی، یکشنبه 14 مهرماه 1398خورشیدی، ششم اکتبر 2019 میلادی

بیستمین روز از هر ماه در گاه شماری ایرانی «وَرَهرام» نامیده می‌شود، در اوستا ورترغن. آمده و در پهلوی ورهران و درپارسی بهرام آمده، ورهرام به چم پیروزی و کامیابی قابل ستایش است.  فروزه‌ی پیروزی است. و ورهرام ایزد به چم (:معنی) پیروزی قابل ستایش است و به سبب جایگاه پر اهمیتش «شاه ورهرام ایزد» نامیده می شود.

در باور ایرانیان پیروزی همواره با ارزش و قابل ستایش بوده است به همین دلیل در اوستا سرود‌های زیبایی در ستایش پیروزی آمده است.

ایرانیان باستان پیش از آغاز هر کار گروه، در نیایش‌گاه ویژه‌ای گردهم می‌آمدند و سرود‌های ستایش پیروزی را با هم می‌خواندند و با روانی نیرومند و اراده‌ای استوار، برای پیروزی، پای به میدان مبارزه‌ی زندگی می‌گذاشتند.

این مکان‌ها به تدریج به نیایش‌گاه ورهرام ایزد شناخته شد. اکنون زرتشتیان دست‌کم ماهی یک بار ، در روز ورهرام، در نیایش‌گاه شاه ورهرام ایزد گردهم می آیند و اهورا مزدا را نیایش می کنند و از او می‌خواهند که پیروزی را در زندگی، بهره‌ی آنان گرداند و نیز همه‌ی کسانی را که به پیروی از پیام اشو زرتشت در«تازه گردانیدن ِ زندگانی‌»، «پیش بردن جهان هستی» و «گسترش آیین راستی» می‌کوشند ، پیروز و سر افراز گرداند.

در بهرام‌یشت آمده‌است که بهرام آفریده اهورا نیرومند و فرهمند است و نیروی بینایی شگفت‌انگیزی دارد. او یورش همه دشمنان را، چه جادوان و پریان، و چه کَوی‌ها و کَرَپان‌های «ستمگر» را در هم می‌شکند، جهان را تازگی و آشتی می‌بخشد و به خوبی آرمان‌ها را بر آورده می‌کند. بهرام هم‌چنین توانایی فرزندآوری و بازوان نیرومند و تندرستی و دلیری می‌بخشد.

آذر بهرام همان سومين آتشكده‌ی بررگ ايران هست آذر برزين مهر در ريوند خوراسان، در آتش بهرام نيايش، بند شش آن، كوه نام برده شده است.

زرتشتیان امروز، به مانند نیاکان خود در روز ورهرام ایزد در زیارتگاه شاه ورهرام ایزد گرد هم می‌آیند و با خواندن اوستا برای خود ، خانواده و همه مردم هفت کشور زمین آرزوی پیروزی و سربلندی می کنند . ورهرام، ایزد پیروزی و سرافرازی است. از آیین‌های این روز پختن آش، سیروگ و پخش شیرینی و نخود مشکل‌گشا است.

نیایش‌گاه‌های شاه ورهرام ایزد در خرمشاه یزد، زین‌آباد یزد، شریف‌آباد اردکان، امیریه‌ی تهران، تهران پارس، کرج، کرمان و اهواز وجود دارد.

نماد این روز نیز گل «سنبل» در دین زرتشتی است.

یاد روز 14 مهرماه:

- سپاهی كه فرهاد دوم اشكانی، از اسيران مقدونی ـ يونانی به منظور سركوب كردن ياغيان شمال شرقی ايران تشكيل داده بود اواخر سپتامبر سال 131 پيش از ميلاد به جاي جنگ، به ياغيان پيوستند و فرهاد چند روز بعد در مراسمی در چهارمين روز از جشن هاي مهرگان ضمن اعلام اين موضوع، اعتراف به اشتباه خود كرد و از ژنرالهايش كه از آغاز مخالف اين كار بودند پوزش خواست.

- مجلس شورای ملی نخستين نشست نخستين دوره خود را در سال 1285 در كاخ گلستان با حضور مظفرالدين شاه برگزار كرد و نظام حکومتی ایران پارلمانی سلطنتی (اصطلاحا مشروطه) شد.


تاریخ پست:1398/7/14 9:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :522

دیدگاه هموندان

نام : فراهانی زمان : ۱۴ مهر ۱۳۹۸ _ ۱۷:۱۵:۳۱

خجسته باد ورهرام ایزد .

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics