تاریخ پست:1398/7/17 0:14
کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می‌کند:

گهنبارخوانی به پاس آفرینش گیاهان

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

گهنبار چهره اَیاسرم در تالار لعل نوذر جمشیدیان خوانده می‌شود.

آیین گهنبارخوانی ایاسرم‌گاه سه‌شنبه 23 مهرماه 1398 خورشیدی از ساعت 18 آغاز خواهد شد. همه‌ی زرتشتیان می‌توانند برای شرکت و همازوری در آیین گهنبارخوانی در تالار کانون دانشجویان زرتشتی گردهم آیند.

چهره ایاسرم، چهارمین چهره از گهنبار است که برپایه‌ی گاهشمار زرتشتی از روز اشتاد ایزد تا انارام ایزد برگزار می‌شود و در آن آفرینش گیاهان پاس داشته می‌شود. از این‌رو در سفره‌ی گهنبار شاخه‌ای از گیاه سبز مانند مورت می‌گذارند. زمان برگزار یاین چهره از گهنبار در سالنمای رسمی کشور برابر با 20 تا 24 مهرماه  است. ايا(ائيوي) به چم(:معني) بر، بالا و رو است و بخش دوم به چم سرودن و خواندن است. ایاسرم به آغاز سرما اشاره دارد.


تاریخ پست:1398/7/17 0:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :220

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics