تاریخ پست:1398/7/17 10:40
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

میزد مینوی گهنبار آغاز سرما دو روز در رستم باغ برپا می شودآیین گهنبار چَهره‌ی اَیاثرم گاه روزهای آغازین و واپسین چَهره در مجتمع رستم ‌باغ برگزار می‌شود.

گهنبارخوانی آغاز سرمای زمستان، روز اشتاد ایزد از ماه مهر در گاهشمار زرتشتی، برابر با شنبه 20 مهرماه 1398 خورشیدی از ساعت 10 بامداد در آدریان مجتمع رستم باغ برگزار می‌شود.
همچنین واپسین روز چهره‌ی گهنبار، انارام ایزد از ماه مهر، در گاهشمار زرتشتی برابر با چهارشنبه 24 مهرماه 1398 خورشیدی از ساعت 10 بامداد در آدریان مجتمع رستم‌ باغ آیین گهنبارخوانی برگزار می‌شود.
زرتشتیان می‌توانند برای همازوری و هم بهره شدن از مِیَزد (:مهمانی) گهنبار در مجتمع رستم‌ باغ تهران‌پارس گردهم آیند.

نام چهارمین چَهره‌ی گهنبار از واژه‌ی اوستایی آیاثریمه به چم (:معنی) آغاز سرمای زمستان گرفته شده است. این گاه در باور زرتشتیان هنگامه‌ی آفرینش گیاهان و رُستنی‌ها از سوی پروردگار است و به این انگیزه برای بزرگداشت آن جشن وشادی برپا می‌کنندو بر سفره‌ی آیینی گیاه سبز مانند «مورد» می‌گذارند. چهره ایاسرم، چهارمین چهره از گهنبار است که برپایه‌ی گاهشمار زرتشتی از روز اشتاد ایزد تا انارام ایزد در گاهشمار مزدیسنی برابر با 20 تا 24 مهرماه در سالنمای رسمی کشور است. ايا(ائيوي) به چم(:معني) بر، بالا و رو است و بخش دوم به چم سرودن و خواندن است. ایاسرم به آغاز سرما اشاره دارد.


تاریخ پست:1398/7/17 10:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :180

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics