تاریخ پست:1398/7/19 20:20
به مناسبت روزتعامل وآشنایی با ادیان توحیدی

بازدید شهردار منطقه ۱۲ از آتشکده تهران

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

شهردار منطقه ۱۲ و همراهان به مناسبت روز تعامل و آشنایی ادیان توحیدی از آتشکده‌ی  تهران بازدید کردند.

بازدید دکتر سعادتی، شهردار به همراه معاونین وشهردارناحیه ۱ وچند تن ازهمکارانشان از آتشکده‌ی تهران، سه‌شنبه 16 مهرماه 1398 خورشیدی انجام شد.

دراین بازدید میترا نمیرانیان، فرشاد فرهی‌فر، رستم خرمدین و فرهاد کشاورزی، (هموندان هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران) همچنین موبد مهراب وحیدی و موبد هنگامی از انجمن موبدان و چند تن از دبیرخانه‌ی انجمن زرتشتیان تهران حضورداشتند.

خوش‌آمدگویی میترا نمیرانیان، فرنشین کمیسیون دینی فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران، به شهردار منطقه‌ی 12 و هیات همراه

خوش‌آمدگویی میترا نمیرانیان، فرنشین کمیسیون دینی فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران، به شهردار منطقه‌ی 12 و هیات همراه

موبد مهراب وحیدی و موبد هنگامی از انجمن موبدان تهران

موبد مهراب وحیدی و موبد هنگامی از انجمن موبدان تهران

 

پیش‌کش سبد گل از سوی دکتر سعادتی، شهردادر منطقه 12 به موبدان و دست‌اندرکاران

پیش‌کش سبد گل از سوی دکتر سعادتی، شهردادر منطقه 12 به موبدان و دست‌اندرکاران

پیش‌کش یادبود از سوی زرتشتیان به شهردار منطقه‌ 12 و همراهان

پیش‌کش یادبود از سوی زرتشتیان به شهردار منطقه‌ 12 و همراهان

فرتورها رسیده است

7777


تاریخ پست:1398/7/19 20:20 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :579

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics