تاریخ پست:1398/7/21 9:49
آریابرزن غیبی

ششمین دوره پیکارهای بزرگ تخته نرد یادواره روانشاد ایران‌بانو خوبیاری آدینه 19 مهرماه 1398 خورشیدی از ساعت 8:30 در سالن باشگاه اردشیر همتی کرمان آغاز شد.

در این پیکارهای 50 تن از همکیشان کرمانی شرکت کرده‌اند که در 13 گروه به رقابت پرداختند. دور دوم این پیکارها آدینه‌ی هفته آینده انجام خواهد شد.

این پیکارها از سوی خانواده‌ی روانشاد ایران بانو خوبیاری و باشگاه اردشیر همتی کرمان برگزار می‌شود.

پیش از آغاز پیکارها از باشندگان با صبحانه پذیرایی شد.

پیش از شروع مسابقات از باشندگان با صبحانه پذیرایی شد

این مسابقات توسط خانواده روانشاد ایران بانو خوبیاری و باشگاه اردشیر همتی کرمان برگزار میگردد

فرتورها از تریتی ضیاتبری است

7777


تاریخ پست:1398/7/21 9:49 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :351

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics