تاریخ پست:1398/7/21 11:46
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

زرتشتیان اصفهان سالروز گشايش «درمهر» گوهر و مهربان را در اين محل گرامی داشتند.

آیین سالگرد گشایش «در مهر» گوهر و مهربان 18 مهرماه 1398 خورشیدی در اصفهان برگزار شد.

اوستا‌خوانی موبدیار بهزاد نیکدین آغازگر برنامه‌ها بود و سپس وی در باره‌ی تاریخچه‌ی «در مهر» و نیک‌اندیشی سازندگان آن سخنرانی کرد.

فرتورها رسیده است

7777


تاریخ پست:1398/7/21 11:46 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :420

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics