تاریخ پست:1398/7/24 17:27
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین گهنبارخوانی چهره‌ی ایاثرم گاه به روز انارام ایزد، برپایه‌ی گاهشمار زرتشتی، در آتشکده‌ی مجموعه‌ی رستم‌باغ تهرانپارس برگزار شد.

 شماری از زرتشتیان چهارشنبه 24 مهرماه 1398 خورشیدی گردهم آمدند و با شرکت در آیین گهنبارخوانی آغاز زمستان بزرگ همازور و هم‌بهره‌ی این میزد مینوی شدند. این آیین با نیایش گروهی، دهش و پذیرایی از باشندگان همراه بود.

واژه‌ی گهنبار دارای دو بخش گاه و انبار است. گهنبارها جشن‌هایی فصلی هستند. در هر سال، شش چهره‌ی گهنبار برگزار می‌شود که هر کدام یادآورِ گاهی از آفرینش است. اين شش پله در «فروردين‌يشت»، بند هشتاد و شش، به این ترتيب «آسمان، آب، زمين، گياهان، جانوران و انسان.» است. در باور زرتشتيان گهنبار ایاثرم گاه هنگامه‌ی آفريده شدن «گیاه» از سوی خداوند است و آيين‌های اين گهنبارهم‌چون ديگر گهنبا‌رها برگزارمی‌شود.

«ایاثرم‌گاه» چهره‌ی چهارم گهنبار است. اين جشن از روز اشتاد ایزد و مهرماه تا روز انارم ایزد ادامه دارد كه در سالنمای رسمی کشور با ٢٠ تا ٢٤ مهرماه برابری می‌کند. ايا(ائيوی) به چم(:معنی) بر، بالا و رو است و بخش دوم به چم سرودن و خواندن است. ایاثرم به آغاز سرما اشاره دارد. در این گهنبار گیاه آفریده شده است. از این رو در سفره‌ی گهنبار‏، شاخه‌ای از گیاه همیشه سبز مانند مورد می‌گذارند. 

ورودی مجتمع مسکونی رستم باغ زرتشتیان

ورودی مجتمع مسکونی رستم باغ زرتشتیان

آتشکده زرتشیان رستم باغ

آتشکده زرتشیان رستم باغ

 پیام اشوزرتشت به معنی اندیشه نیک، گفتارنیک و کردارنیک

 پیام اشوزرتشت به معنی اندیشه نیک، گفتارنیک و کردارنیک

محقق های فرهنگی و دینی کشور روسیه

محقق های فرهنگی و دینی کشور روسیه

موبد شهریار نیرو سنگی

موبد شهریار نیرو سنگی

شمایل اشوزرتشت اولین پیامبر جهان

شمایل اشوزرتشت اولین پیامبر جهان

نیایش پایانی برساد

نیایش پایانی برساد

همایون پشوتنی زاده سرپرست مراسم گهنبار

همایون پشوتنی زاده سرپرست مراسم گهنبار

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1398/7/24 17:27 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1037

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics