تاریخ پست:1398/7/24 21:41
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن زرتشتیان اصفهان آیین گهنبار چهره ایاثرم گاه را در «درمهر» گوهر و مهربان اصفهان برگزار کرد.

آیین گهنبارخوانی چهارمین چهره از شش جشن سالانه‌ی ایرانیان به پاس آفرینش گیاه در هستی با اوستاخوانی موبد بهزاد نیکدین انجام شد. این آیین با باشندگی شماری از زرتشتیان در واپسین روز چهره‌ی ایاثرم گاه به روز انارام ایزد از ماه مهر به سالمه ی 3757 مزدیسنی برابر با  چهارشنبه 24 مهرماه 1398 خورشیدی در آتشکده‌ی اصفهان برگزار شد.

واژه‌ی گهنبار دارای دو بخش گاه و انبار است. گهنبارها جشن‌هایی فصلی هستند. در هر سال، شش چهره‌ی گهنبار برگزار می‌شود که هر کدام یادآورِ گاهی از آفرینش است. اين شش پله در «فروردين‌يشت»، بند هشتاد و شش، به این ترتيب «آسمان، آب، زمين، گياهان، جانوران و انسان.» است. در باور زرتشتيان گهنبار ایاثرم گاه هنگامه‌ی آفريده شدن «گیاه» از سوی خداوند است و آيين‌های اين گهنبارهم‌چون ديگر گهنبا‌رها برگزارمی‌شود.

«ایاثرم‌گاه» چهره‌ی چهارم گهنبار است. اين جشن از روز اشتاد ایزد و مهرماه تا روز انارم ایزد ادامه دارد كه در سالنمای رسمی کشور با ٢٠ تا ٢٤ مهرماه برابری می‌کند. ايا(ائيوی) به چم(:معنی) بر، بالا و رو است و بخش دوم به چم سرودن و خواندن است. ایاثرم به آغاز سرما اشاره دارد. در این گهنبار گیاه آفریده شده است. از این رو در سفره‌ی گهنبار‏، شاخه‌ای از گیاه همیشه سبز مانند مورد می‌گذارند.

فرتورها از پدرام باوفا است.

7777


تاریخ پست:1398/7/24 21:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :529

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics